Les tournois 2019 !

Samedi 4 mai AM – Tournoi U10 Mixte
Samedi 4 mai PM – U18
Dimanche 5 mai AM – Tournoi U14

Samedi 11 mai AM – Tournoi U12 Mixte
Dimanche 12 mai AM – Tournoi U14F